Manifest

Wij zijn Minds for Change.

We geloven dat we de wereld kunnen veranderen als we samen komen met de slimste gelijkgestemden. 

We geloven dat als we de wereld willen veranderen, we nieuwe vaardigheden, gewoontes en een andere mindset nodig hebben. 

We geloven dat we een groene, sociale, eerlijke en inclusieve toekomst kunnen creëren en dat we dit op korte termijn aantrekkelijker moeten maken zodat meer mensen mee gaan doen. 

We geloven dat er meer dan genoeg feiten, technologie en goede plannen zijn; er is echter een gebrek aan begrip en vaardigheden hoe wij onze mindset kunnen veranderen. 

We geloven dat iedereen een uniek talent heeft en dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld als we onze Purpose volgen. 

We geloven dat de positieve verhalen over economische revitalisering, geluk, sociale rechtvaardigheid, een goed leven en rentmeesterschap net zo echt zijn als de het apocalyptische verhaal, maar dat deze verhalen tot meer inspiratie leiden. 

We geloven dat een verandering van ons gedrag op individueel niveau impact heeft op globaal niveau. 

We geloven dat we onze geest diepgaand moeten begrijpen zodat we grote verandering in ons leven kunnen creëren, ondanks onze psychologische barrières. 

We geloven dat we niet kunnen wachten op een top-down benadering. We starten een beweging van onderop door onze beperkingen en uitdagingen te begrijpen op het niveau van het individu en kleine groepen. 

We geloven dat we elkaar moeten ondersteunen en inspireren om wezenlijke veranderingen in onze levensstijl, ethiek en identiteit te creëren. 

We geloven dat we meer nieuwsgierigheid, empathie en focus nodig hebben om een gemeenschappelijk vertrekpunt te vinden.

We geloven dat we globale issues dichterbij moeten halen; persoonlijk, menselijk en urgent moeten maken om te laten zien hóe we kunnen handelen. 

We geloven dat we meer dialoog nodig hebben en dat we de culturele en politieke polarisatie kunnen verminderen. 

We geloven dat we verhalen en beelden moeten creëren en communiceren die tot actie en hoop leiden in plaats van wanhoop en ontkenning. 

We geloven dat we een wereld kunnen creëren waarin bedrijven en overheden steevast de groene, sociale, eerlijke en inclusieve keuze als de standaard keuze aanbieden.